Нагласи по отношение на законодателни промени в областта на наркотиците и наркоманиите

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Отношение на студентите в България към някои твърдения и предложения за промени в законодателството (2022 г.) (в %)

ПодкрепямНе подкрепямНе мога да преценя
Злоупотребата с наркотици е криминално деяние и следва да бъде наказвано със затвор55,1%20,0%24,9%
Злоупотребата с наркотици е нарушение и следва да бъде наказвано с административна санкция (глоба)63,9%16,7%19,5%
Злоупотребата с наркотици е признак на болест и не следва да бъде наказвана21,4%50,8%27,8%
Производството на канабис за медицински цели трябва да бъде разрешено от закона46,7%22,9%30,4%
Притежанието на канабис в малки дози (например до 1 грам) не следва да се санкционира по никакъв начин29,2%42,9%27,9%
Притежанието на хероин в малки количества (1-2 дози) не следва да се санкционира по никакъв начин8,9%70,1%21,0%
В закона трябва да се въведат минимални дози от всеки вид наркотик, за чието притежание не се налагат никакви санкции13,2%62,7%24,1%
Източник: Национално представително проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред студентите в България, реализирано ноември-декември 2022 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД сред 4012 студенти (3245 записали бакалавърска степен, 723 записали магистърска степен и 44 записали докторантура).

Отношение на учениците в гимназиален етап на обучение (8-12 клас) в България към някои твърдения и предложения за промени в законодателството (2021 г.) (в %)

ПодкрепямНе подкрепямНе мога да преценя
Злоупотребата с наркотици е криминално деяние и следва да бъде наказвано със затвор48,2%22,3%29,5%
Злоупотребата с наркотици е нарушение и следва да бъде наказвано с административна санкция (глоба)59,6%17,0%23,5%
Злоупотребата с наркотици е признак на болест и не следва да бъде наказвана22,1%45,6%32,3%
Производството на канабис за медицински цели трябва да бъде разрешено от закона45,9%20,9%33,2%
Притежанието на канабис в малки дози (например до 1 грам) не следва да се санкционира по никакъв начин28,4%37,4%34,2%
Притежанието на хероин в малки количества (1-2 дози) не следва да се санкционира по никакъв начин9,8%62,0%28,3%
В закона трябва да се въведат минимални дози от всеки вид наркотик, за чието притежание не се налагат никакви санкции14,8%54,7%30,5%
Източник: Национално представително проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците (8-12 клас) в България, реализирано ноември-декември 2021 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД сред 4109 ученици от 285 паралелки, разпределени по училища и области.

Отношение към някои твърдения и предложения за промени в законодателството (2020 г.) (в %)

ПодкрепямНе подкрепямНе мога да преценя
Злоупотребата с наркотици е криминално деяние и следва да бъде наказвано със затвор61,3%14,5%24,2%
Злоупотребата с наркотици е нарушение и следва да бъде наказвано с административна санкция (глоба)64,5%12,8%22,7%
Злоупотребата с наркотици е признак на болест и не следва да бъде наказвана21,5%50,0%28,5%
Производството на канабис за медицински цели трябва да бъде разрешено от закона43,3%21,8%34,8%
Притежанието на канабис в малки дози (например до 1 грам) не следва да се санкционира по никакъв начин16,5%51,8%31,7%
Притежанието на хероин в малки количества (1-2 дози) не следва да се санкционира по никакъв начин7,4%69,2%23,5%
В закона трябва да се въведат минимални дози от всеки вид наркотик, за чието притежание не се налагат никакви санкции11,1%62,6%26,3%
Източник: Национално представително проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества сред общото население (на възраст 15-64 г.) в България, реализирано октомври-декември 2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал метрикс“ ЕООД сред 3838 лица на възраст 15-64 г. на територията на страната.