EMCDAA

Проблемът с наркотиците в Европа се усложнява все повече предвид възникващите нови предизвикателства, които пораждат опасения за общественото здраве. Това гласи Европейският доклад за наркотиците 2014 г.: Тенденции и развития, представен днес от агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA) в Лисабон.

В своя годишен анализ на проблема с наркотиците агенцията за пореден път описва като цяло стабилна ситуация, характеризираща се с някои положителни признаци, що се отнася до по-традиционните наркотици. В техен противовес обаче се оформят нови заплахи, породени от синтетичните наркотици, в това число стимуланти, нови психоактивни вещества и лекарствени продукти, които заемат все по-отявлено място на променящия се европейски пазар на наркотиците.