EMCDAA

На 4-ти и 5-ти  юни в сградата на Национален център по наркомании, се проведе двудневен семинар за повишаване качеството на превантивните дейности в България. Семинарът беше организиран от Национален фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ). Основна тема беше повишаване качеството на оценката на ефективност на дейностите по превенция на употребата на ПАВ. По повод на срещата и в отговор на нуждите на страната в областта на оценяването на превантивните дейности, НФЦ преведе и публикува на български език второто издание на Насоки за оценка на превенцията на употребата на наркотици (Наръчник за създателите и оценителите на програми). Специален гост на събитието беше г-н Грегор Буркхарт, старши анализатор – превенция в Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA), който е и ръководител по изготвянето на този втори вариант на Насоките. На събитието взеха участие експерти и специалисти в областта на превенцията на употребата на наркотици от ДАЗД, МОН, ММС, СДВР, ЦКБППМН, на ОБСНВ и ПИЦ в страната, както и представители от неправителствения сектор. В семинара бяха включени представяния на:

Момчил Василев, НФЦ: Въведение по темата

Антония Банчева, НФЦ: Реализирани превантивни дейности в областта на превенция на употребата на ПАВ (България и ЕС);

Татяна Предова, дирекция “Достъп до образование и подкрепа на развитието”, МОН: Информация от  Министерството на образованието и науката във връзка с изготвянето на Годишния доклад по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България за 2012 г.- Дейности на Министерството на образованието и науката, свързани с превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества;

Росица Долапчиева Кайрякова, Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност” : Превантивни дейности по посока употребата на наркотици;

Кремена Йонева, НЦН: Работа с малолетни и непълнолетни относно употреба на психоактивни вещества;

д-р Борислав Станчев, дирекция „Превенции“ към община Варна: Програма за превенция на разпространението на HBV сред лица от ромски произход с проблемна употреба на наркотициМомчил Василев, НФЦ: Въведение към темата за оценка на ефективността на превантивните дейности в България

Грегор Буркхарт, EMCDDA: Превенция, EDDRA, логически модел и оценка, както и Представяне на второто издание на „Насоки за оценка на превенцията на употребата на наркотици”

Елмира Нешева, НЦН: Мониторинг на превантивни програми.

Електронен вариант на второто издание на Насоките е достъпен в секция: downloads