Национални стратегии и програми

Национална стратегия за борба с наркотиците (2020 – 2024 г.)

План за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците (2020 – 2024 г.)

Финансов план към Националната стратегия за борба с наркотиците (2020 – 2024 г.)

Национална стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021 – 2030 г.

План за действие към Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021 – 2030 г.

Финансов план към Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021 – 2030 г.

Проект на Национална здравна стратегия 2030 г.

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2021 – 2025 г.

Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Република България 2021 – 2025 г.