НФЦ

През месец февруари 2013 година публикувахме анкета с въпрос „За” или „Против” провеждането на национален референдум за тютюнопушенето. Към 01 юли 2013 година има регистрирани 106 отговора, като 65,1% (69 гласа) са за провеждане на такъв референдум. Повече от 1/4 или 33% не одобряват провеждането на национален референдум по този въпрос и 2 гласа (1,9%) посочват, че не могат да преценят.

В България дейностите за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол се изпълняват съгласно Закона за здравето. Отново напомняме, че с изменение на Закона за здравето от 1-ви юни 2012 година е въведена пълна забрана за тютюнопушене в закрити обществени места, както и на някои открити обществени места. Целта на забраната е опазване на общественото здраве.

Приблизително една година (в края на месец май 2013 г.) след приемането на изменението в парламента беше внесен проектозакон за изменение на Закона за здравето, за отпадне на забраната за пушене в закрити обществени места. НФЦ благодари на всички участвали в анкетата!