EMCDAA

Как употребата на канабис въздейства върху уменията за шофиране? Дали консумацията на продукти със съдържание на канабис, влияе на способността за шофиране по същия начин по който пушенето на канабис? Как трябва да третира законът шофьорите, употребяващи марихуана за медицински цели? Това са част от въпросите, разгледани в последния брифинг във връзка с канабиса и шофирането, публикуван от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и Канадския център по проблемите на наркоманиите (CCSA).

Брифингът съдържа информация, представена на Третия международен симпозиум по въпросите на наркотиците, проведен в Лисабон на 23 октомври 2017 г. Събитието е съвместна инициатива на EMCDDA, CCSA, Международната програма на Американския национален институт за злоупотребите с наркотици (NIDA) и Фондацията на Нова Зеландия за наркотици. На събитието присъстваха над 100 участници, сред които изследователи и експерти от над 30 държави.

С развитието на политиките в международен мащаб, въпросът за шофирането и употребата на канабис става все по-актуален. Цел на брифинга е да предостави на хората, занимаващи се с формиране на политики, преглед на най-новите открития и разработки по темата. Брифингът отговаря на 15 въпроса, групирани в четири ключови области, разгледани на симпозиума:

• Предизвикателства пред регулаторните модели

• Тестване за наркотични вещества

• Превенция на шофирането с нарушена способност, поради употреба на канабис

• Бъдещи перспективи за научни изследвания и мониторинг

В брифинга са разгледани ефективността и предизвикателствата пред биологичните и поведенческите тестове при оценката на нарушената способност за шофиране, свързана с употреба на канабис. Описано е по какъв начин ефектите от пушенето на канабис се различават от ефектите на употреба на продукти със съдържание на канабис и какви са последствията от смесването на различни вещества (например канабис и алкохол). Съпоставени са различните възможности за справяне с шофьорите с положителна за канабис проба, както и необходимостта санкциите да вървят ръка за ръка с развенчаване на погрешните схващания, битуващи сред младите хора относно рисковете свързани с шофирането и пушенето на канабис.

Тъй като употребата на канабис вече не е незаконна в някои държави (както за медицински, така и за развлекателни цели), санкциите, спрямо шофьори с положителна проба за канабис, могат да станат подобни на тези, спрямо шофьорите, с положителна проба за алкохол. В много страни са въведени максимално допустими граници на количество наркотик в кръвта. Както в случая с алкохола, тези закони биха означавали, че всеки водач „над нормата“ ще е извършил престъпление и няма да има нужда да се доказва нарушена способност за шофиране. Независимо от избрания подход, текущата оценка ще бъде от решаващо значение.

Цялата публикация (на английски език)