На 23 юли, по време на 22-рата Международна конференция за борбата срещу СПИН в Амстердам Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) представиха споделеното си ръководство „Насоки относно превенцията и контрола на кръвнопреносимите вируси в местата за лишаване от свобода“.

Настоящото ръководство има за цел да подпомогне планирането и внедряването на ефективни програми за превенция и контрол относно предаването на кръвнопреносимите инфекции (КПВ) в местата за лишаване от свобода в Европейския регион. Ръководството се фокусира върху трите основни кръвнопреносими вируси сред затворническата популация, а именно вирусът на хепатит B (HBV), вирусът на хепатит C (HCV) и вирусът на човешкият имунен дефицит (HIV).

Кръвнопреносимите инфекции се характеризират с подобие в моделите си на предаване и следователно спрямо тях могат да бъдат прилагат подобни подходи за превенция и контрол. Ключовите области, обхванати от настоящото ръководство, са превенция, предоставяне на грижи и лечение във връзка с вируси предавани по кръвен път в местата за лишаване от свобода, включително и чрез инжекционна употреба на наркотици.

Ръководството е предназначено за създателите на политики, отговорни за планирането и предоставянето на социално здравни услуги в съдебната система на национално и регионално ниво, както и всички професионалисти, чиято работа е свързана със здравето и благополучието на лицата лишени от свобода.

Насоки относно превенцията и контрола на кръвнопреносимите вируси в местата за лишаване от свобода

Систематичен преглед на превенцията и контрола на кръвонопреносимите вируси в местата за лишаване от свобода

Резюме на ръководството