НФЦ

Във връзка с развитието на публичната информационна система за наркотици и наркомании в България, както и в изпълнение на целите на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) и задачите към Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, през 2018 г. Национален фокусен център за наркотици и наркомании инициира редица проучвания. Те бяха насочени към изследване на:

  • здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в град София и град Пловдив;
  • здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (8-12 клас) в градовете Варна, Бургас, Хасково, Ямбол, Велико Търново, Ловеч, както и в София област;
  • нагласи и употреба на психоактивни вещества сред студентите в България;
  • нагласи и употреба на психоактивни вещества сред децата/младежите, настанени в институции в България.