Нови психоактивни вещества, регистрирани в България в периода 2013 – 2022 г.

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Брой нови психоактивни вещества, регистрирани в България в периода 2013 – 2022 г.

Брой случаи и количество на регистрираните в България нови психоактивни вещества в периода 2013 – 2022 г.

2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Брой НПВ27261415141418384737
Брой случаи с НПВ90857712760110119144520121002
Количество НПВ (грам)2727,389915,944073,9512670,232246,816711,663436,9723025,9916706,9035820,685

Брой случаи и количество на регистрираните в България нови психоактивни вещества в периода 2013 – 2022 г. (.xlsx)

Източник: Национална система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества, НФЦ, НЦОЗА