EMCDAA

На 03.03.2008 година Съветът на Европейския съюз взе решение да започне процедура по поставянето под контрол на новото стимулиращо вещество 1-бензилпиперазин (BZP) в рамките на последния етап от тристепенната процедура за мониторинг на появяващи се нови психоактивни вещества в Европейския съюз, в рамките на Системата за ранно предупреждение (EWS).

Решението се базира на данните от официално направената през 2007 година оценка на риска на BZP от Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) с участието на експерти от Европейската комисия, Европол и Европейската агенция по лекарствата (EMEA). Докладът от нея дава информация за здравния и социалния риск от употребата на веществото, както и за международния трафик и участието на организираната престъпност.

Решението на Съвета на Европейския съюз постановява следното: „поради стимулиращия му ефект, риска за здравето, липсата на медицинско приложение и като се следват необходимите предпазни мерки, съществува необходимост от поставянето на BZP под контрол”.

1-бензилпиперазин е психоактивно вещество от групата на пиперазините. Както амфетамините и метаамфетамините, той е стимулант на централната нервна система със сходни на тези вещества свойства, въпреки че е с по-малка сила на ефекта от тях (около 10 % от силата на d-амфетамин). Докато пиперазина като основно вещество е използван широко като противопаразитно лекарство във ветеринарната медицина, BZP никога не е употребяван с такава цел. Употребяващи веществото споделят за следните негативни реакции: повръщане, главоболие, стомашни болки/ гадене, тревожност, безсъние, промени в настроението и объркване – определени симптоми понякога продължават и до 24 часа.

(ИЗТОЧНИК: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ МОНИТОРИНГ ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ)