EMCDAA

В поредицата Insights на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите излезе нов доклад на тема: „Интернет и пазарите на наркотици“. В публикацията се акцентира върху това как функционират онлайн пазарите на наркотици, какви технологии използват, как те се свързват с традиционните пазари на наркотици, как те могат да бъдат мониторирани и контролирани и др.

„Insights 21: The Internet and drug markets“ можете да изтеглите тук