НФЦ

Национален център по наркомании търси да назначи на безсрочен трудов договор експерт в Дирекция “Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация” (www.nfp-drugs.bg). Работното място е свързано основно със събиране, обработване и анализиране на разнообразна информация по проблемите на разпространението и употребата на наркотични вещества, с координиране и подпомагане на този процес в определена социална сфера, с осъществяване на информационен обмен и връзки с обществеността и партньори. Изисквания към кандидатите: висше образование в областта на социологията или други обществени науки; висока компютърна грамотност – Microsoft Office, Internet и др. (работа с програми за статистическа обработка на данни е предимство), владеене на английски език (владеенето и на друг чужд език е предимство). Наличието на трудов стаж в областта на социалните проучвания и/или в областта на администрирането и обработката на информация, опитът (подготовката) в участие в изследователски и информационни проекти са предимство.

Необходими документи за кандидатстване:

Ø       молба;

Ø       мотивационно писмо;

Ø       автобиография – CV;

Ø       копия от документи и сертификати, удостоверяващи образователно, квалификационно ниво и други умения.

Документите се подават в секретариата на НЦН до 28.03.2008 г.

Адресът на НЦН е: София 1303, ул. “Пиротска” 117.

За допълнителна информация и контакти:

телефони: (02) 832 6136; 832 6137; 831 3079;

email: office@nfp-drugs.bg; office.nfp@mbox.bol.bg

www.nfp-drugs.bg