НФЦ

Национален център по наркомании търси да назначи на трудов договор за неопределено време съгласно чл. 67 (1), т.1 и чл. 70 (1) от КТ технически сътрудник в Дирекция “Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация”. Работното място е свързано основно с техническо осигуряване на дейността на Дирекцията, поддържане на кореспонденция и друг вид комуникация във връзка с дейността на Дирекцията, администриране, обработка и съхранение на служебна информация и данни от проучвания. Изисквания към кандидатите:

завършено средно образование (средно специално свързано с бизнес администрация и/или текстообработка е предимство); 

компютърна грамотност – работа с Microsoft Office, Internet (работа с други текстообработващи програми, програми за статистическа обработка на данни и/или за графична обработка е предимство),

ползване на английски език (ползването и на друг чужд език е предимство).

Наличието на трудов стаж в областта на администрацията, социални проучвания, администрирането и обработката на информация е предимство.

Документи за кандидатстване (молба, CV и копия от документи и сертификати, удостоверяващи образователно, квалификационно ниво и други умения) се подават в НЦН до 17,30 ч. на 6 март 2009 г.

Адресът на НЦН е: София 1303, ул. “Пиротска” 117; тел. за контакти: (02) 8313079  (02) 8336137  (02) 832 61 36; email: office@nfp-drugs.bg