На 12 юли в УНСС София се проведе обучение на експерти от ПИЦ за работа с SPSS за оценка на ефективността на националните програми за превенция на употребата на наркотични вещества. То беше организирано от Национален фокусен център за наркотици и наркомании, с водещ лектор доц. д-р Соня Чипева.

Целта на обучението беше да подпомогне експертите на регионално ниво да качват информацията от попълнените въпросници, заложени в ръководствата по националните програми, да пускат разпределения по отделните въпроси, да оценяват промените при стартиране и приключване на дейностите.