НФЦ

В периода 08-09 май 2019 г. край Пловдив се проведе обучителен семинар, насочен към развитие на публичната информационна система за наркотици и наркомании в България. Той беше организиран съвместно от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП-МВР) и Национален център по наркомании, като в него взеха представители ГДНП, НФЦ, НИК-МВР, областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и други.

Цели на семинара бяха оказване на контролно-методическа помощ на регионалните криминални служби в страната за противодействието на престъпления по линия „Наркотици“, повишаване на нивото на професионално обучение на служителите, работещи по линията, събиране и анализ на статистически данни и проучвания.

Ръководителят на Национален фокусен център за наркотици и наркомании Александър Панайотов представи основни данни и тенденции на проблема с наркотиците и наркоманиите в България, като постави акцент върху актуална информация по отношение на намаляване на предлагането на наркотици.

Доц. д-р Соня Чипева запозна присъстващите с информационното осигуряване на един от ключовите епидемиологични индикатори „ Проблемна употреба на наркотици“. Във връзка с планираната оценка на броя на проблемно употребяващите наркотици в България по метода Capture-Recapture от съществено значение е набирането на информация от структурите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи.

На срещата бяха обсъдени вариантите за бъдещо взаимодействие между ГДНП и НФЦ, а също и някои проблеми при отчитане на информацията по отношение на намаляване на предлагането на наркотици в България.