На 21.02 – 23.02.2023 г. в Арбанаси се проведе обучителен семинар на служители от СДВР и ОДМВР, работещи по линия „Наркотици“. На него бяха поканени и представители от Национален фокусен център за наркотици и наркомании. Александър Панайотов представи публичната информационна система в областта на наркотиците и наркоманиите, а проф. Соня Чипева запозна присъстващите с метода за оценка на проблемно употребяващите наркотици CAPTURE – RECAPTURE и потенциала органите на МВР да бъдат източник на данни при реализиране на метода. Въз основа на това бяха обсъдени възможностите за сътрудничество по отношение на обмен на информация за участващите в наказуеми действия употребяващи наркотици.

Други теми, които бяха засегнати на семинара:

  • Отчет и анализ на постигнатите резултати по линия „Наркотици“ от СДВР и ОДМВР в страната за 2023 г.
  • Нови тенденции в производството на наркотични вещества и прекурсори.
  • Контрол по установяване употребата на наркотични вещества от водачи на МПС. Признаци, фактори, специфики за идентифициране на нарушителите. Добри практики и отстраняване на слабости.
  • Добри и лоши практики при извършване на действия по разследването на престъпления, свързани с наркотични вещества (държане, производство, разпространение, отглеждане на наркотични вещества).
  • Основни аспекти при изготвянето на физикохимична експертиза за анализ на наркотични вещества и нелегални лаборатории.
  • Преглед на нормативната уредба по отношение на режима за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна, и семена за посев със съдържание под 0,3 тегловни процента THC, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол.
  • Диазотен оксид („райски газ“). Правна рамка, употреба, ефекти, координация между отделните държавни органи за ограничаване на злоупотребата с веществото.