НФЦ

Във връзка с развитието на индикатора „Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици” и на Националната публична информационна система в областта на наркотиците, както и в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците и на задълженията на България към Европейската информационна система, Национален фокусен център за наркотици и наркомании въвежда нова интернет базирана електронна версия на Националната мониторингова информационна система по търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици в България (И-МИС).

На 26-27 януари 2009 г. в Институт за следдипломна квалификация при УНСС се проведе обучителен семинар на тема „Развитие на Националната мониторингова система по търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици: използване на интернет ресурсите и работа в мрежата”. В него взеха участие представители на болнични и извънболнични звена и центрове от София Пловдив, Русе, Варна, Плевен, Ловеч, Бургас, Велико Търново, Враца, Габрово и Раднево. Лектори и обучители на семинара бяха г-н Милен Вучев, уеб дизайнер, програмен изпълнител на И-МИС, г-н Момчил Василев, директор на Националния фокусен център за наркотици и наркомании и г-н Александър Панайотов, координатор по развитието на И-МИС. Основна цел на семинара бе представянето на новата Интернет базирана електронна версия на И-МИС и практическото обучение на участниците за работа с тази система.

До края на 2009 г. е предвидено разширяване на обхвата на системата с включване на по-голям брой от болничните и извънболничните звена и центрове, а също и на медицинските служби към затворите, индивидуалните и групови практики за лечение на зависимости, както и дневните центрове и терапевтичните общности.