Общински стратегии и програми в областта на наркотиците и наркоманиите

Програма на Столична община за превенция на употребата на наркотични вещества за периода 2019 – 2023 г.

Стратегия за развитие на общинското здравеопазване в община Пловдив за периода 2021 – 2030 г.

Общинска програма за борба с наркотиците на община Габрово 2021 – 2024 г.

Общинска стратегия за превенция на наркомании на община Добрич 2021 – 2025 г.

Общинска стратегия за борба с наркотиците на община Сливен 2021 – 2024 г.

Общинска програма за борба с наркотиците на община Търговище 2019 – 2023 г.