В периода април-май 2020 г. от Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) беше инициирано онлайн проучване сред употребяващите наркотици в Европа относно въздействието на COVID-19 върху моделите на употреба на наркотици, на вредите и на свързаните с тях услуги в Европейския съюз. В България проучването беше реализирано със съдействието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании, като обхвана 212 употребяващи наркотици (в голямата си част с ежедневна или почти ежедневна употреба на поне едно наркотично вещество).

Близо половината от респондентите (46,2%) са отговорили, че не е настъпила промяна в употребата им на наркотици след старта на пандемията от COVID-19, всеки четвърти е употребявал по-малко по време на ограниченията заради пандемията, а 5,7% не са употребявали наркотици по време на първия локдаун. Само при 11,8% се наблюдава по-висока употреба на наркотици след наложените ограничения.

В най-голяма степен промяна в употребата на наркотици не е настъпила при употребяващите кокаин (77,6%), както и при употребяващите синтетични канабиноиди (71,9%) и други опиоиди освен хероин (68,9%). В най-голяма степен промяна в употребата на наркотици е настъпила при употребяващите хероин (35,2%) и амфетамини (33,3%).

Спиране на употребата на наркотици се наблюдава най-вече при употребяващите LSD (18,2%) и екстази (7,0%). Намаляване на случаите на употреба се отчита предимно при употребяващите амфетамини (23,7%), хероин (15,9%) и канабис (12,9%), а намаляване на количеството употребяван наркотик – при употребяващите хероин (11,4%) и канабис (7,2%).  

По-честа употреба на наркотици и в по-голямо количество се наблюдава предимно при употребяващите опиоиди (метадон и хероин) и употребяващите канабис.

При наложените ограничения употребяващите наркотици се ориентират и към замяна на обичайно употребяваното наркотично вещество с друго. Това се отнася най-вече за употребяващите опиоиди (хероин и метадон), канабис и амфетамини които заместват своята обичайна употреба предимно с употреба на бензодиазепини и алкохол.

Като причини за намаляване на употребата на наркотици след старта на пандемията от COVID-19 употребяващите изтъкват най-вече недостига на парични средства за закупуване на наркотици, ограничени възможности за набавяне на наркотици, поради наложени ограничения за напускане на дома или намаляване на предлагането, по-малко възможности за употреба на наркотици, поради затваряне на места за забавление, както и безпокойство за ефектите върху здравето от употребата на наркотици при заразяване с COVID-19.

Като причини за увеличаване на употребата на наркотици след старта на пандемията употребяващите наркотици посочват най-вече безпокойството, дали ще се справят със заразата, скуката при наложените ограничения, както и значителните запаси от наркотични вещества, които са имали някои употребяващи.

Наложените ограничения във връзка с пандемията от COVID-19 са оказали влияние и на модела на употреба на наркотици в България, макар и за близо от половината употребяващи да не е настъпила промяна. Все пак над 15% са намалили инжекционната употреба на наркотици, като за сметка на това са се увеличили тези, които пушат и поглъщат, като начин за тяхната употреба.