Осигуряване на лечение на лишените от свобода в България с алкохолна и/или наркоманна зависимост

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

База данни (2009 – 2022 г.).xlsx

Осъдени лица с алкохолна и/или наркоманна зависимост, насочени за лечение в Специализирана болница за активно лечение на лишени от свобода – Ловеч (2015 – 2022 г.)

2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Принудително лечение131116101233356
Лечение по желание на лишените от свобода351443303031
Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Министерство на правосъдието.

Осъдени лица, на които е осигурено продължаващо опиоидно субституиращо лечение (2011 – 2022 г.)

2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Общ брой лица3975139774314232530241314
По затвори:
Белене615
Бобов дол22
Бургас1103
Враца81215
Ловеч11
Пазарджик14223
Пловдив11222
Сливен41
София19284037112224281214
Стара Загора112211
Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Министерство на правосъдието.