Остри интоксикации, свързани с употреба на психоактивни вещества в България през 2022 г.

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Брой регистрирани случаи на остри интоксикации, свързани с употреба на психоактивни вещества през 2022 г. по възрастови групи, пол и вид вещество

ОбщоНаркотициАлкохолКомбинирани
10 4461 4508 433563
Мъже7 9319506 706275
Жени2 5155001 727288
До 15 години803107582114
Мъже 4265332152
Жени3775426162
16-18 години68014649440
Мъже4368633614
Жени2446015826
Над 18 години8 9631 1977 357409
Мъже7 0698116 049209
Жени1 8943861 308200
Източник: Национален център по обществено здраве и анализи.