Осъдени, санкционирани и оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт по дела на Прокуратура на Република България във връзка с престъпления, свързани с наркотици през 2022 г.

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
Класификация
по Наказателния кодекс
Лица по внесени в съда прокурорски актовеОсъдени и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен актОправдани лица с влязъл в сила съдебен акт
Общо3674342650
чл. 242 (общо)70574
чл. 242, ал. 258450
чл. 242, ал. 3120
чл. 242, ал. 411104
чл. 354а (общо)3491325841
чл. 354а, ал. 171571115
чл. 354а, ал. 21911174
чл. 354а, ал. 3131312158
чл. 354а, ал. 51272121514
чл. 354б100
чл. 354в (общо)1121115
чл. 354в, ал. 1961004
чл. 354в, ал. 2501
чл. 354в, ал. 511110
Източник: Върховна касационна прокуратура.