Европейската комисия има удоволствието да Ви съобщи, че се открива процедура по кандидатстване с проекти за дейности по програма „ Превенция на наркотиците и информация”.

Предвидените средства за финансиране на дейности по тази програма са ? 4.189.300, т.е. два пъти по-големи от миналогодишните. Затова се очаква и по- голям брой кандидатстващи проекти.

Основните изисквания към проектите са:

Партньорство с поне две организации от страни членки на ЕС;
Продължителност на проектите – от 12 до 24 месеца.
Проектите трябва да стартират през първата половина на 2011 г.

Повече информация може да получите на адрес:

 http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htm

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИТЕ Е 28 АПРИЛ 2010 ГОДИНА!