EMCDAA

EMCDDA публикува доклади за оценка на риска на две нови психоактивни вещества: два синтетични опиоида: cyclopropylfentanyl и methoxyacetylfentanyl. Докладите представят резултатите излъчени от Научния комитет на EMCDDA, на 21 Март 2018 г. и във основа на тях на 27 септември 2018 г. Съветът реши, веществата да бъдат поставени под контрол сред държавите-членки.

Достъпни са следните нови публикации:

Доклад относно оценката на риска свързан N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl)

Cyclopropylfentanyl e включен в списък I на Конвенцията на ООН за наркотичните вещества от 1961 г. по препоръка на Световната здравна организация.

Доклад относно оценката на риска свързан с 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide (methoxyacetylfentanyl)

Methoxyacetylfentanyl e включен в списък I на Конвенцията на ООН за наркотичните вещества от 1961 г. по препоръка на Световната здравна организация.

Общо EMCDDA е извършил 9 оценки на риска през 2017 г. (на acryloylfentanyl, furanylfentanyl, AB-CHMINACA, ADB-CHMINACA, 5F-MDMB-PINACA, CUMYL-4CN-BINACA, 4-fluoroisobutyrylfentanyl, tetrahydrofuranylfentanyl и carfentanil) и 2 през 2018 г. (на cyclopropylfentanyl и methoxyacetylfentanyl).