EMCDAA

На 18 юли EMCDDA публикува доклади за оценка на риска на пет нови психоактивни вещества: два синтетични канабиноида и 3 синтетични опиоида. Докладите представят резултатите на Научния комитет на EMCDDA, които подпомогнаха работата на 61-вата редовна сесия на Комисията по наркотични вещества (CND) през март 2018 г. при решенията й за включването на нови психоактивни вещества в списъците на конвенциите на ООН за наркотичните и психотропните вещества.


Достъпни са следните нови публикации:

Доклад относно оценката на риска свързан с метил 2 – {[1- (5-флуоропентил) -1Н-индазол-3-карбонил] амино} -3,3-диметилбутаноат (5F-MDMB-PINACA)

5F-MDMB-PINACA е включен  в списък II на Конвенцията на ООН за психотропните вещества от 1971 г. по препоръка на Световната здравна организация.
 

Доклад относно оценката на риска свързан с N- (1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил) -1- (циклохексилметил) -1Н- индазол- 3- карбоксамид (AB- CHMINACA)

АВ-CHMINACA e включен в списък ІІ на Конвенцията на ООН за психотропните вещества от 1971 г. по препоръка на Световната здравна организация.
 

Доклад относно оценката на риска свързан с метил 1- (2-фенилетил) -4- [фенил (пропаноил) амино] пиперидин-4-карбоксилат (карфентанил)

Carfentanil е включен в списък I и списък IV на Конвенцията на ООН за наркотичните вещества от 1961 г. по препоръка на Световната здравна организация.
 

Доклад относно оценката на риска свързан с N-фенил-N- [1- (2-фенилетил) пиперидин-4-ил] оксолан-2- карбоксамид (THFF)

THF-F е включен в списък I на Конвенцията на ООН за наркотичните вещества по препоръка на Световната здравна организация.
 

Доклад относно оценката на риска свързан с N- (4-флуорофенил) -2-метил-N- [1- (2- фенилетил) пиперидин- 4- ил] пропанамид (4F-iBF)

4F-iBF e включен в списък I на Конвенцията на ООН за наркотичните вещества от 1961 г. по препоръка на Световната здравна организация.


Общо EMCDDA е извършил 9 оценки на риска през 2017 г. (на acryloylfentanyl, furanylfentanyl, AB-CHMINACA, ADB-CHMINACA, 5F-MDMB-PINACA, CUMYL-4CN-BINACA, 4-fluoroisobutyrylfentanyl, tetrahydrofuranylfentanyl и carfentanil) и 2 през 2018 г. (на cyclopropylfentanyl и methoxyacetylfentanyl).