НФЦ

На 18.06.2009 г. се състоя петата редовна среща на работната група за Системата за ранно предупреждение (Early Warning System).  Тема на срещата бяха растителните смеси, продавни като легална алтернатива на марихуаната.

Беше направен кратък обзор на работата на Системата в България за 2008 г.

На членовете на групата официално беше представен създадения самостоятелен сайт на Системата за ранно предупреждение в България.

Обсъдиха се нови насоки за развитие и партньорство.