EMCDAA

Насоки за оценка на превенцията на употребата на наркотици (2013) (НАРЪЧНИК на EMCDDA за създателите и оценителите на програми) (превод)

Насоки за събиране и предоставяне на данни за лицата, започващи лечение във връзка с употребата на наркотици в европейските страни (2013) (РЪКОВОДСТВО на EMCDDA по индикатор „Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици (TDI). Стандартен протокол 3.0) (превод)