Хората, които работим в сферата на зависимостите знаем, че работата ни ежедневно ни среща с много болка. Освен това и с много неразбиране, предразсъдъци, невежество. Това добавя още доста към болката. От друга страна знаем също така, че там, където има болка, може да има и лечение. Можеш да водиш разговор, да питаш, да мълчиш, да споделяш.

За всеки от нас вероятно срещата със зависимостта е среща и със собствените ни лимити, травми и мъчителна история. Тази среща допринася със сигурност за собственото ни израстване и ни прави по-добри в ежедневния ни живот, обогатява ни и ни дава отговори на трудни и сложни въпроси.

Ето защо пожелаваме на всички колеги, по случай 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици, да имат още много срещи изпълнени с удовлетворение и смисъл. Да съумяваме наистина да превръщаме повечето знания в по-добра грижа, защото иначе сме нищо повече от остроумни приказливци, които никой не би искал да слуша.

Задължително е някъде по този път знанието и грижата да се срещнат.

И знанието да служи на грижата.

Пожелаваме на всички да имате своите хубави празненства по места, така както сте ги замислили и този ден за вас да бъде изпълнен с радост за добре свършената работа!

Национален център по обществено здраве и анализи, 
Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимости“