Предлагане на лечение във връзка с употреба на наркотици