НФЦ

На 5 ноември 2009 година в пресклуб „София Прес” се състоя V Годишна експертна среща за представяне на годишния доклад за 2009 на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) относно състоянието на проблема с наркотиците в Европа и на актуални сравнителни данни за България.

Организатор на събитието беше Национален фокусен център за наркотици и наркомании. На срещата присъстваха гости от Национален съвет по наркотичните вещества, Министерство на отбраната, Държавна агенция закрила на детето, Главна дирекция за борба с организираната престъпност към МВР, Столична община, Военномедицинска академия, МБАЛСМ „Пирогов“, както и журналисти от над 15 медии в страната.

Г-н Момчил Василев, Директор на Национален фокусен център за наркотици и наркомании представи Годишен доклад 2009 г: Състояние на проблема с наркотиците в Европа, след което запозна аудиторията с Някои актуални данни за България в контекста на съпоставянето им с европейски факти и тенденции в областта на наркотиците 2009 година.

Оттук можете да свалите представянията на Европейския доклад и на българските национални сравнителни данни, поднесени на срещата от Момчил Василев, директор на Националния фокусен център за наркотици и наркомании!