НФЦ

На 15 април 2008 г. в хотел “Хилтън” в София бе представено Международно сравнително проучване сред учениците “Изследване за живота и условията на живот на младите хора в Европа”, част от международна програма “Младежта в Европа” в рамките на проекта “Европейски градове срещу наркотиците” (ECAD).

В проучването през 2006 г. участваха 9 европейски града: Вилнюс, Каунас и Клапейда (Литва), Осло (Норвегия), Рейкявик (Исландия), Рига (Латвия), Санкт Петербург (Русия), София (България) и Хелзинки (Финландия).

В София събирането на данните протече в периода 8-19.11.2006 г. Бяха обхванати 2814 ученици на възраст 15-16 години от 156 паралелки в 80 училища.

Проучването е осъществено от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София, с помощта на Националния фокусен център за наркотици и наркомании и партньори от различни столични общини.

Г-жа Александрина Алексова, от столичния ПИЦ, запозна присъстващите министри, политици, експерти в областта на наркоманиите и медии с основните моменти на изследването, а г-н Момчил Василев (директор на НФЦ) представи резултатите:

 • Близо ¾ от учениците в София (71.2 %) са пушили тютюн поне веднъж в живота си;
 • Около 1/3 от учениците (31.0 %) пушат в момента на проучването (поне по една цигара на ден)
 • Приблизително всеки шести от пушилите някога (10.3 % от всички анкетирани ученици) е пушил за първи път тютюн на възраст по-ниска от 12 години.
 • Повече от половината от учениците в София (59.0 %) са пили алкохол повече от два пъти през последния месец;
 • Около 1/3 от учениците (32 %) са се напивали поне веднъж последния месец;
 • Бирата е най-масово употребяваният вид алкохол през последния месец (70.5 % от учениците са пили бира), на второ място е виното (50.5 %); 44.9 % са пили концентрати;
 • Приблизително всеки шести от анкетираните ученици (16.5 %) е пил алкохол за първи път на възраст по-ниска от 12 години;
 • Близо половината от анкетираните  ученици (43.4 %) са се напили за първи път на възраст до 14 години включително;
 • Повече от ¼ от учениците в София (27.6 %) са употребили поне веднъж в живота си някакво незаконно наркотично вещество;
 • Приблизително всеки седми ученик (14.2 %) е употребявал канабис повече от 5 пъти в живота си;
 • Приблизително всеки осми ученик (12.8 %) е употребил канабис за първи път в живота си на възраст под 14 години включително

Първите анализи в международното проучване маркираха няколко извода, които са показателни в сравнителен план:

 • Измежду участващите 9 европейски града учениците в София са на първо място по признака “напиване поне веднъж през последните 30 дни” (33.8 %);
 • Измежду участващите 9 европейски града учениците в София са на второ място по признака “ежедневно пушене на тютюн” (32.6 %);
 • Измежду участващите 9 европейски града учениците в София са на второ място по употреба на канабис поне веднъж в живота (27.3 %);
 • Най-често споменаваните места за пиенето на алкохол понякога или често сред учениците в София са: в чужди домове (48.1 %), в клубове/дискотеки/барове (44.0 %) или другаде навън (41.2 %);
 • Измежду участващите 9 европейски града учениците в София са на последно място по разпространение на твърдението, че рядко или почти никога прекарват времето си извън училище с родителите през работните дни (23.9 %) или почивните дни (17.2 %).


Заедно с международното сравнително проучване бяха представени и резултатите от Софийско градско проучване сред учениците, като разширение на международното и продължение на поредицата градски представителни проучвания сред учениците в гр. София от 1993 г. насам.

Събирането на данните при него протече в същия период, като бяха обхванати 5181 ученици от гимназиалния курс (9-13 клас) от 262 паралелки в 99 училища.

Някои основни резултати от градското проучване:

 • Около ¾ от учениците в София (74.7 %) са пушили цигари поне веднъж в живота си;
 • Всеки трети от учениците (36.2 %) пуши в момента на проучването (поне по една цигара на ден), като близо половината от тях (17.3 %, или всеки шести ученик) пушат средно по над половин кутия на ден;
 • Приблизително ¼ от пушилите някога (16.7 % от всички анкетирани ученици) са пушили за първи път цигари на възраст до 12 години включително, а 18.0 % от учениците са започнали да пушат цигари ежедневно на възраст до 14 години включително;
 • Приблизително всеки шести ученик (16.7 %) се напива редовно според неговите признания, близо ¾ (72.9 %) са се напивали поне веднъж в живота си;
 • Двама от всеки петима от анкетираните ученици (38.7 %) са се напили за първи път на възраст до 14 години включително;
 • Около 1/3 от анкетираните ученици (33.5 %) са употребявали каквото и да е незаконно наркотично вещество поне веднъж в живота си;
 • Канабисът е най-употребяваното незаконно наркотично вещество (30.0 %), следвано от амфетамини (8.6 %), екстази (5.9 %), кокаин (5.3 %), други опиати освен хероин (5.3 %) и други;
 • Приблизително всеки девети анкетиран ученик (11.2 %) е употребил канабис през последните 30 дни, на следващо място идват амфетамините (3.4 %), екстази (2.0 %) и други;
 • Около 1/5 от учениците са потенциални консуматори на незаконни наркотични вещества – 6.0 % биха опитали, ако приятел им предложи, 13.4 % се колебаят, но не отхвърлят възможността;
 • Според самооценките на около половината от анкетираните ученици (45.2 %) повечето или почти всички приятели пушат цигари, на над 1/3 от анкетираните ученици (36.8 %) повечето или почти всички приятели се напиват поне веднъж в месеца, на приблизително всеки единадесети от анкетираните ученици (9.3 %) повечето или почти всички приятели пушат марихуана.

В края директорът на столичния ПИЦ д-р Дорита Кръстева представи някои превантивни дейности и програми на Превантивно-информационния център, насочени към младите хора, които злоупотребяват с психоактивни вещества и техните семейства.