НФЦ

На 19 декември 2013 г. екип на Национален фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ) представи резултатите от проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи сред учениците от 9 до 12 клас в град Кърджали, проведено в периода май-юни 2013 г. На събитието, което се проведе в сградата на Бизнес инкубатора на града, присъстваха представители на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – гр. Кърджали, които дейно участваха при осъществяването на проекта, а също и журналисти.

Проучването бе реализирано с методическата подкрепа на НФЦ, като бяха анкетирани общо 1452 ученици от 13 училища в града.