EMCDAA

(23.04.2010, Лисабон) За 2009 г. официално са докладвани рекорден брой нови вещества до Eвропейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите и Европол чрез Европейската система за ранно предупреждение (EWS) за нови психоактивни вещества.

Според доклад, публикуван днес, 24 нови психоактивни вещества са били официално уповестени за първи път пред двете  агенции през 2009 година. Това е най-големият брой вещества съобщавани в рамките на една година и почти два пъти повече от обявените  през 2008 г. (13). Всички нови вещества  са синтетични, в това число две вещества с лечебни свойства. Пълният списък на новите вещества е приложен към доклада.

 EMCDDA–Europol 2009 annual report