EMCDAA

Това се съобщава в Годишния доклад за 2010 година, публикуван днес в Лисабон. Общо 41 нови психоактивни вещества са били официално съобщени за първи път на двете агенции през 2010 година. Това представлява най-голям брой вещества, докладвани в рамките на една година, значително повече от 2009 г. (24 вещества) и 2008 (13 вещества).

Пълният списък на нотифицираните вещества, приложени към доклада, включва: синтетични канабиноиди, синтетични производни на утвърдени наркотици, както и вещество на растителна основа. Подробна информация може да намерите на адрес:  http://www.emcdda.europa.eu/news/home