Престъпления, извършени от лишените от свобода в България по глави от Наказателния кодекс (2015 – 2022 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

База данни (2011 – 2022 г.).xlsx

2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г. 2022 г.
Общ брой престъпления81398221797875737115671358346422
от тях: престъпления, свързани с наркотици485550612620666620683605
% към общия брой престъпления6,06,77,78,29,49,211,79,4
По глави (членове) от НК
ГЛАВА II. Престъпления против личността16741696167616521657157813861604
ГЛАВА III. Престъпления против правата на гражданите4542504544633647
ГЛАВА IV. Престъпления против брака семейството и младежта2624243326311613
ГЛАВА V. Престъпления против собствеността44934013367532932890274122892336
ГЛАВА VI. Престъпления против стопанството281320324319276209220238
от тях: чл. 241-242а, против митническия режим11112812112912710488102
ГЛАВА VII. Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи3834394026152525
ГЛАВА VIII. Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица, изпълняващи публични функции15317413484986272203
ГЛАВА IX. Документни престъпления5861635550193446
ГЛАВА X. Престъпления против реда и общественото спокойствие188184191220205171161128
ГЛАВА XІ. Общоопасни престъпления11821672180118291842182315921781
от тях: чл. 342-343в НК, престъпления против транспорта474911973980953980730885
от тях: чл. 354а-354в НК, престъпления, свързани с наркотици и техни аналози485550612620666620683605
ГЛАВА ХIIІ. Военни престъпления11111111
Данните са към 31.12. на съответната година.

Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Министерство на правосъдието, НФЦ, НЦОЗА.