Престъпления, извършени от лишените от свобода в България по глави от Наказателния кодекс към 30.12.2022 г.

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
Глава (член) от НКВид престъплениеБрой престъпления
ГЛАВА IIПрестъпления против личността1604
чл. 115-127Убийство (общо)836
чл. 115-116Умишлено убийство806
чл. 122-124Причиняване на смърт по непредпазливост (общо)26
чл. 123, ал. 3Причиняване на смърт, по непредпазливост, в пияно състояние1
чл. 123, ал. 3Причиняване на смърт, по непредпазливост, в пияно състояние, особено тежък случай1
ГЛАВА IIIПрестъпления против правата на гражданите47
ГЛАВА IVПрестъпления против брака семейството и младежта13
ГЛАВА VПрестъпления против собствеността2336
ГЛАВА VIПрестъпления против стопанството238
чл. 242-242аПрестъпления против митническия режим (общо)102
чл. 242, ал. 2Контрабанда на наркотични вещества48
чл. 242, ал. 2Контрабанда на високорискови наркотични вещества11
чл. 242, ал. 3Контрабанда на прекурсори, съоръжения за наркотични вещества1
чл. 242, ал. 2-4Контрабанда на наркотици, в особено големи размери10
ГЛАВА VIIПрестъпления против финансовата, данъчната и осигурителните системи25
ГЛАВА VIIIПрестъпления против дейността на държавни органи и обществени организации и лица изпълняващи публични функции203
ГЛАВА IXДокументни престъпления46
ГЛАВА XПрестъпления против реда и общественото спокойствие128
ГЛАВА XІОбщоопасни престъпления1781
чл. 340-348аПрестъпления по транспорта и съобщенията (общо)969
чл. 343, 343аНарушаване на правилата за движение, по непредпазливост (общо)125
чл. 343, ал. 3аНарушаване на правилата на движение в пияно състояние, последвала телесна повреда13
чл. 343, ал. 3бНарушаване на правилата на движение в пияно състояние, последвала смърт30
чл. 343, ал. 3бНарушаване на правилата на движение в пияно състояние, последвала смърт, особено тежък случай9
чл. 343бУправляване на МПС в алкохолно, наркотично опиянение (общо)569
чл. 343б, ал. 1Управляване на МПС в пияно състояние – над 1,2 на хиляда155
чл. 343б, ал. 2Управляване на МПС в пияно състояние – над 0,5 на хиляда180
чл. 343б, ал. 3Управляване на МПС в наркотично опиянение154
чл. 343бКъм група Управляване на МПС в алкохолно, наркотично опиянение5
чл. 343б, ал. 4Повторно извършено деяние по ал. 369
чл. 354а-354вПрестъпления, свързани с наркотици и техни аналози605
чл. 354а, ал. 1Неразрешена дейност с наркотични вещества60
чл. 354а, ал. 1Неразрешена дейност с високорискови наркотични вещества104
чл. 354а, ал. 1Неразрешена дейност с прекурсори и съоръжения13
чл. 354а, ал. 2Неразрешена дейност с наркотични вещества, в голямо количество83
чл. 354а, ал. 2Неразрешена дейност с наркотични вещества, публично, престъпна група26
чл. 354б, ал. 5Предписване на наркотични вещества, без необходимост1
чл. 354б, ал. 6Предписване на наркотични вещества, без необходимост, повторно1
чл. 354в, ал. 1Нарушаване на правила за отглеждане на наркодайни растения27
чл. 354в, ал. 5Нарушаване на правила за отглеждане на наркодайни растения, маловажен случай1
чл. 354а-354вПроизводство, съхраняване, разпространение на наркотични вещества1
чл. 354а, ал. 3, т. 1Неразрешено придобиване и съхраняване на високорискови наркотични вещества180
чл. 354а, ал. 3, т. 2Неразрешено придобиване и съхраняване на рискови наркотични вещества6
чл. 354а, ал. 5Неразрешена дейност с наркотични вещества, маловажен случай13
чл. 354а, ал. 2, т. 1Неразрешена дейност с наркотични вещества по поръчение или решение на организирана престъпна група3
чл. 354а, ал. 2, т. 4Неразрешена дейност с наркотични вещества, опасен рецидив82
ГЛАВА ХIIІВоенни престъпления1
Общо6422
Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Министерство на правосъдието.