Престъпления, свързани с наркотици

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Установяване на употреба на наркотици от водачи на моторни превозни средства (2018 – 2022 г.)

Убийства и телесни повреди по непредпазливост на пътя, извършени от лица в нетрезво състояние и в наркотична възбуда (2003 – 2022 г.)

Убийства, извършени от лица в наркотична възбуда (2003 – 2022 г.)

Регистрирани престъпления, свързани с наркотици от службите на Министерство на вътрешните работи (2008 – 2022 г.)

Разкрити престъпления, свързани с наркотици от службите на Министерство на вътрешните работи (2008 – 2022 г.)

Досъдебни производства и прокурорски актове във връзка с престъпления, свързани с наркотици (2011 – 2022 г.)

Осъдени, санкционирани и оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт във връзка с престъпления, свързани с наркотици (2011 – 2022 г.)

Наложени наказания по дела, отчетени от Прокуратура на Република България във връзка с престъпления, свързани с наркотици (2015 – 2022 г.)