Наличните данни и продължителните наблюдения показват, че в България най-проблемното вещество е хероинът (над 90 % от търсещите лечение в София го имат като основно вещество).

Броят на проблемно употребяващите хероин продължава да се увеличава, макар и с по-умерени темпове, отколкото в средата на 90-те години. Сега вероятното годишно увеличение е в рамките на 2-3000 души за страната.

Леко се увеличава присъствието на канабиса като съпътстващо на основното вещество (най-вече хероин) при търсещите лечение. Прокрадват се някои нови признаци по отношение на рисковото поведение сред проблемно употребяващите.

Като че ли постепенно намалява употребата на използвани игли и спринцовки, което е добра предпоставка за намаляване на здравните щети извън основната – самата употреба.

Проблемите с употребата на наркотични вещества навлизат и сред различните етнически групи в България – преди всичко в ромската общност. Забелязва се увеличение на ромите, търсещи лечение. През 2003 г. 7,5 % от потърсилите лечение по наркоманен проблем в София са били от ромски произход – три години по-рано този дял беше 6,7 %.

Лошото е, че в тази общност разпространението на употребата на наркотици често се съпътства от други неблагоприятни социални феномени, като проституция, престъпност (включително и свързана с наркотици), социална изключеност, и т.н.