НФЦ

В периода април-май 2011 г. Общинските съвети по наркотични вещества в градовете Търговище, Габрово и Монтана, с методическата подкрепа на Национален фокусен център проведоха проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи сред учениците в посочените областни градове.

Целта на изследването е да подпомогне оформянето на адекватна картина на социално значими проблеми и явления.

Обработването на данните от проведените проучания се очаква да приключи до края на годината.