Програми за работа с наркозависими лишени от свобода в затворите на Република България (2009 – 2022 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Брой лишени от свобода, участвали в „Краткосрочна програма за минимизиране на вредите от употребата на наркотични вещества” (2009 – 2022 г.)

2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Общ брой лица2131761101008214499541468738124029
По затвори:
Белене8121129182412612
Бобов дол241211126
Бургас1221101188
Варна24121628472626
Враца211210
Ловеч2336122517191820187128
Пазарджик2124127
Плевен241218127
Пловдив182086
Сливен18121311141461286
София24714
Стара Загора812151214181817
Брой сформирани групи2015101079514126164
Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Министерство на правосъдието.

Брой лишени от свобода, участвали в „Средносрочна програма за третиране на зависимости в системата на българските затвори” (2009 – 2012 г.)

2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.
Общ брой лица46683034
По затвори:
Белене12
Бургас12129
Варна1612
Ловеч24
Плевен1288
Пловдив1887
София1010
Брой сформирани групи4634
Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Министерство на правосъдието.