На 1 февруари 2022 г. Европейската комисия публикува резултатите от последното проучване на Евробарометър за въздействието на наркотиците върху общностите в Европейски съюз (ЕС). Между 30 юни и 10 юли 2021 г. бяха анкетирани 25 713 европейци на възраст 15 и повече години в 27 държави от ЕС. При реализиране на проучването беше използван метода на компютърно-асистирано телефонно интервю (CATI). В България бяха изследвани 1041 лица.

Проучването показва, че над половината (54%) от респондентите смятат, че употребата или разпространението на наркотици е сериозен проблем в тяхното населено място (63% от респондентите в България), като над една трета (35%) от тях усещат нарастване на проблемите, свързани с наркотиците в техния район през последните няколко години (в България това се отнася за 34% от респондентите).

Най-големите притеснения на респондентите са свързани с лесната достъпност на наркотиците и употребата им от децата и тийнейджърите (и двете споменати от 67% от респондентите, които смятат, че наркотиците са проблем в техния район; съответно 66% и 74% от респондентите в България). Употребата на наркотици също се счита за причина за:

  • младежката престъпност (72% от респондетите в ЕС, 81% от респондентите в България);
  • кражбите (66% от респондентите в ЕС, 77% от респондентите в България);
  • насилието и убийствата (58% от респондентите в ЕС, 64% от респондентите в България);
  • корупцията (39% от респондентите в ЕС, 43% от респондентите в България).

Резултатите от проучването ще бъдат използвани от Европейската комисия при анализа на изпълнението на Плана за действие във връзка със Стратегията на ЕС за наркотиците (2021-2025 г.).

Доклад от проучването (на английски език)