В периода юни-август 2019 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал метрикс“ ЕООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред лишените от свобода в България. Проучването обхвана 3015 лица в 18 места за лишаване от свобода.

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

37,8% от лишените от свобода са употребявали поне веднъж някога през живота си извън затвора някакво наркотично вещество, като 27,4% са го правили в пределите на затвор (настоящия или в предишен, в който са били). В най-голяма степен те са употребявали канабис (31,1% извън затвора, 23,7% в рамките на затвор), а също и кокаин (19,6% извън затвора, 17,3% в рамките на затвор), амфетамини (19,1% извън затвор, 18,4% в рамките на затвор) и екстази (14,6% извън затвора, 13,4% в рамките на затвор).

21,4% от лишените от свобода са употребявали поне веднъж през последната година преди да постъпят в затвора някакво наркотично вещество, като 8,7% са го правили през последните 12 месеца в пределите на настоящия затвор. Отново в най-голяма степен те са употребявали канабис (15,5% извън затвора, 6,4% в рамките на затвора), а също и кокаин (9,5% извън затвора, 2,9% в рамките на затвора), амфетамини (8,4% извън затвора, 3,7% в рамките на затвора) и екстази (6,4% извън затвора, 1,8% в рамките на затвора).

14,4% от лишените от свобода са употребявали поне веднъж през последния месец преди да постъпят в затвора някакво наркотично вещество, като 5,8% са го правили през последните 30 дни в пределите на настоящия затвор. В най-голяма степен те са употребявали канабис (10,1% извън затвора, 3,5% в рамките на затвора), а също и кокаин (5,3% извън затвора, 1,4% в рамките на затвора), амфетамини (4,6% извън затвора, 1,6% в рамките на затвора) и екстази (3,7% извън затвора, 0,8% в рамките на затвора).

7,5% от лишените от свобода са употребявали поне веднъж някога през живота си нови психоактивни вещества, наподобяващи ефекта на марихуана, 5,9% – такива, наподобяващи ефекта на стимуланти и 5,5% – ефекта на опиоиди.

11,9% са инжектирали някога в живота си наркотици извън затвор, а 5,2% са го правили в рамките на настоящото лишаване от свобода. В голямата си част инжектиращите наркотици са споделяли употребявана игла или спринцовка, като най-често, когато са го правили, това е ставало с приятел или сексуален партньор.

Когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, най-често на 18 и повече години лишените от свобода в България са започвали употребата на кокаин, както и на марихуана, метамфетамини и амфетамини.

В по-ранна възраст (13-17 години) лишените от свобода най-често са започвали употреба на марихуана (12,1%), а също и на амфетамини (6,8%), екстази (4,8%), метамфетамини (4,6%) и кокаин (4,3%).

В най-ранна възраст (под 13 години) първата употреба на някакво наркотично вещество е свързана с употреба на марихуана (3,1%) и хашиш (0,8%), както и на инхаланти (0,7%) и стимуланти (0,5%).

24,6% от лишените от свобода са имали някога проблеми с полицията във връзка с употребата им на наркотици, 18,4% са имали семейни проблеми, 15,1% – проблеми в отношенията си с другите, 13,5% – здравословни проблеми, 13,1% – проблеми с работата/ учението, а 5,3% са имали сексуални проблеми.

Малко над половината от лишените от свобода смятат, че е голяма вероятността след освобождаването злоупотребяващите с наркотици да са върнат към употребата им. За близо половината е голяма вероятността те да извършат престъпление, за да си набавят наркотици, да се ориентират към старото си обкръжение и да не могат да си намерят работа.

Подробен анализ от проучването