В края на 2017 г. агенция „ЕСТАТ“, по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проведе Национално представително проучване сред младите хора на възраст 20-34 години на територията на цялата страна на тема „Нагласи и употреба на психоактивни вещества“. Проучването обхвана 3334 лица. В анкетата бяха поставени въпроси свързани, с употребата на медикаменти, цигари, алкохол и други психоактивни вещества, както и въпроси свързани с информираността и нагласите на младото население по отношение на употребата на психоактивни вещества.

19,0% от младото население в страната посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (16,3%), също амфетамини (4,3%), кокаин (4,1%), хашиш (3,7%), метамфетамини (2,5%), екстази (2,4%).

11,6% от младите хора на възраст 20-34 г. отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (9,5%), амфетамини (2,4%), кокаин (2,3%) хашиш (1,8%) и метамфетамини (1,2%).

През последните 30 дни делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 6,6%, като анкетираните са употребявали предимно марихуана (5,2%), хашиш, амфетамини и кокаин (по 1,1%). 1,0% от анкетираните са употребявали марихуана ежедневно или почти ежедневно.

За пръв път най-често младите хора започват да употребяват наркотични вещества между 16 и 18 години. Над 18 години по-характерно е стартиране на употребата на стимуланти (кокаин, амфетамини, метамфетамини, екстази), докато под 18 години – на марихуана и хашиш.

Най-често причини за първа употреба на наркотици сред младите хора са „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (11,4%), „за удоволствие, да изпитат временен приятен ефект“ (4,3%)  и „за да бъдат приети от другите, групата, комапанията“ (3,1%) .

85,2% от анкетираните посочват, че никога не са употребявали канабис в комбинация с алкохол. 9,6% споделят, че са употребили такава комбинация поне веднъж, като сред тях най-голям дял заемат тези, които са употребили комбинацията преди повече от 12 месеца (5,2%).

94,2% от анкетираните посочват, че не са употребявали нови (т.нар. „дизайнерски“) наркотични вещества, като 66,9% от тях споделят, че дори не са чували за тях. Едва 1,9% от анкетираните посочват, че са употребили такива вещества, като това става най-вече под формата на растителна смес за пушене и прах.

Близо 2/3 от анкетираните смятат, че редовната употреба на канабис представлява голям риск за здравето. За 1/3 редовното пушене на наргиле е свързано с голям риск за здравето, а за 22,9% – с умерен риск.

8,4% от младите хора на възраст 20-34 г. твърдят, че са употребявали наркотици, когато са били на дискотека, клуб или друго заведение през последната година преди провеждане на изследването. На 4,8% от анкетираните им се е случвало няколко пъти, а на 1,4 – често.

58,3% от респондентите подкрепят твърдението, че злоупотребата с наркотици е криминално деяние и следва да бъде наказвано със затвор. Само 20,6% определят злоупотребата с наркотици като признак на болест, която не бива да бъде наказвана. Близо половината (46,1%) смятат, че дори и притежанието  и употребата на канабис в малки дози (напр. до 1 грам) следва да бъде санкционирано. Още по-голям е делът (61,8%) на тези, за които притежанието  и употребата на хероин в малки количества (1-2 дози) следва да бъде наказано. Само 13,3% подкрепят изменение в нормативната уредба, с която да се въведат минимални дози от всеки вид наркотик, за чието притежание не се налагат никакви санкции.

Според 75,9% от анкетираните употребата на наркотици е проблем за страната ни, докато само 4,2% са на мнение, че наркотиците не представляват проблем.

Подробен анализ от проучването вижте тук