В периода ноември-декември 2022 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред студентите в град България. Проучването обхвана 4012 студенти (3245 записали бакалавърска степен, 723 записали магистърска степен и 44 записали докторантура) на територията на нашата страна.

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

18,8% от студентите в страната посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (14,9%), също амфетамини (9,0%), хашиш (6,4%), екстази (6,3%), кокаин (5,8%), синтетични канабиноиди (5,5%), метамфетамини (5,0%), а комбинация на две и повече вещества са посочили 3,0%.

13,7% от студентите отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (9,4%), амфетамини (6,0%), екстази (4,3%), синтетични канабиноиди (3,9%), метамфетамини (3,1%) и кокаин (2,7%), хашиш (2,4%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 9,3%, като най-голям дял от студентите отбелязват употреба на марихуана (5,8%) и амфетамини (2,5%), както и на екстази (1,9%), метамфетамини (1,4%), хашиш (1,0%), кокаин (0,9%), синтетични канабиноиди (0,7%).

През последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис 0,9% от студентите.

Най-често студентите започват да употребяват наркотици на 16-18 години, като 11,9% от тях са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили канабис, 2,8% – амфетамини, 1,9% – кокаин, 1,6% – екстази и 1,5% – метамфетамини.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (5,0%), а също и на амфетамини (0,5%), синтетични канабиноиди (0,4%), кокаин (0,3%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (56% от употребявалите наркотици), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (40%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (37%).

Първата употреба на студентите на някакво наркотично вещество най-често се е случила на купон, парти (при 70,0% от употребявалите наркотици), както и на улицата, в градинка, парк (9,3%) и в домашна обстановка у приятели (6,9%).

Само при 4,2% от употребявалите наркотици студенти, първата им употреба се е случила в дискотека. Въпреки това близо 1/3 от тях са употребявали канабис в дискотека през последната година (5,7% от всички изследвани студенти), 22,0% са употребявали амфетамини, 15,9% – екстази, 10,9% – метамфетамини.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 6,1% от студентите посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,2% от тях посочват употреба през последните 30 дни. 1,9% от студентите са употребявали „дизайнерски“ наркотици в дискотека през последната година. Обикновено употребата е под формата на растителна смес за пушене (при 59,2% от употребилите), в по-малка степен под формата на прах, кристали или таблетки. Най-често се снабдяват с тях от дилър, приятел или състудент.

Само 0,7% от студентите посочват, че са инжектирали наркотично вещество, а 2,7% са управлявали моторно превозно средство след употреба на наркотици.

21,9% предполагат, че има вероятност в бъдеще да употребят наркотици, за 5,4% тази вероятност е голяма.

Студентите знаят за въздействието и последствията от употребата на наркотици най-вече от разкази на приятели, познати (49,2%), от филми и интернет сайтове (по 41,3%), от предавания по телевизията (37,2%). За всеки трети студент познанията се дължат на лични наблюдения на употребяващи наркотици, а всеки четвърти студент е получил информация от лектори и обучители.

За 58,2% от студентите в страната редовното пушене на канабис представлява голям риск за здравето, а само 5,1% са на мнение, че няма риск. 10,8% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 2,1% от студентите определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 5,6% приемат употребата на екстази, а 1,9% – употребата на хероин.

Според 80,7% от анкетираните употребата на наркотици е проблем за обществото ни, а само 7,2% са на противоположното мнение.

41,4% от студентите посочват, че са употребявали поне веднъж някога в живота си райски газ за забавление (вкл. в балони). 33,7% са имали такава употреба през последната година, а 19,2% – през последните 30 дни.

Подробен анализ на проучването