В края на 2017 г. агенция „ЕСТАТ“, по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проведе Национално представително проучване сред учениците в гимназиален курс на обучение (9-12 клас) на тема „Нагласи и употреба на психоактивни вещества”. Проучването обхвана 3 700 ученици в държавни и общински училища на територията на България. В анкетата бяха поставени въпроси, свързани с употребата на медикаменти, цигари, алкохол и други психоактивни вещества, както и въпроси, свързани с информираността и нагласите на учениците по отношение на употребата на психоактивни вещества.

26,2% от учениците в страната посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (21,0%), също хашиш (8,7%), амфетамини (4,9%), кокаин (4,5%), метамфетамини (3,5%), синтетични канабиноиди (3,2%), екстази (3,1%).

21,5% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (19,0%), хашиш (5,9%), амфетамини (4,1%) и кокаин (3,7%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 13,3%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (11,1%) и хашиш (3,4%), както и на амфетамини (2,6%), кокаин (2,5%), хероин (2,2%), метамфетамини и екстази (2,0%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (2,5%), както и амфетамини (1,2%) и синтетични канабиноиди (1,1%).

7,4% от учениците в страната са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,9% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини, а 1,4% – кокаин.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (10,9%), а също и на амфетамини (1,2%), кокаин (1,0%), метамфетамини и синтетични канабиноиди (по 0,9%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в страната започват да употребяват канабис (1,7%), амфетамини и метамфатимини (1,0%) опиоиди (0,9%), екстази (0,9%), кокаин и синтетични канабиноиди (0,8%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (6,7%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (5,8%) и „от скука, за разнообразие“ (3,2%).

13,9% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 5,1% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,6% от учениците в страната посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,0% от тях посочват употреба през последните 30 дни.

С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 1,1% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, прах и кристали.

Според 8,8% от учениците в страната, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 17,4% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. 2,9% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 23,8% приемат пушенето на канабис, като при 7,7% това се отнася независимо от количеството.

Според 63,3% от анкетираните употребата на наркотици е проблем за страната ни, а за 58,3% – за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук: