В периода ноември-декември 2021 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в град Русе. Проучването обхвана 1007 ученици (46 паралелки) от 11 училища на територията на града.

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

2,2% от учениците в прогимназиален курс на обучение в град Русе посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 36,4% от тях за последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, а 63,6% – през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни. Учениците отбелязват, че са употребявали най-вече марихуана, а също амфетамини и екстази. Един от учениците споделя за употреба на кокаин.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са посочили „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (54,5% от употребилите), „от скука, за разнообразие“ (31,8%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (27,3%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (22,7%).

За 36,4% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 11 години, за 31,8% – това се е случило на 12, а за 13,6% на 13 години. Един от учениците споделя за първа употреба на наркотици на 10 години. 85,7% от учениците смятат, че в бъдеще няма вероятност да употребява наркотици. Само 2,9% от тях оценяват вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 11,4% – като не голяма.

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 2,6% са присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 3,9% от учениците са им предлагали наркотици през последната година, като те най-често се снабдяват с тях от дилър, приятел или съученик.

Над 3/4 от учениците от 5-7 клас в град Русе твърдят, че знаят за последствията от употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са родителите (при 49,9%), филмите (31,6%), учителите и педагогическите съветници (30,7%), предаванията по телевизията (23,8%) и интернет (21,6%). Само 7,0% отбелязват като източник на информация за наркотиците специализирани лекции и обучения.

92,6% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват наркотици. Според 41,1% от учениците е достатъчна няколкократна употреба на наркотици, за да се привикне към тях. Всеки четвърти ученик е на мнение, че привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 0,8% смятат, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да бъде подложен и подкрепата от близките. 42,7% от учениците са на мнение, че човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 4,5% смятат, че ако някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях.

78,9% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 69,5% е проблем за град Русе, а за 62,6% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването