В периода ноември-декември 2022 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в град Разград. Проучването обхвана 1036 ученици (51 паралелки) от 7 училища на територията на града.

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

1,5% от учениците в прогимназиален етап на обучение в град Разград посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 18,8% от тях за последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, 81,2% – през последните 12 месеца, а 18,8% – преди повече от 12 месеца. Учениците отбелязват, че са употребявали най-вече марихуана, а също и амфетамини.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са посочили „от скука, за разнообразие“ (43,8% от употребявалите наркотици), „от любопитство, да опитат нещо непознато“, „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (по 31,3%), „защото е модерно“ (25,0%), „защото са се чувствали самотни“ (18,8%).

За 12,5% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 10 години, за 37,5% – това се е случило на 11, а за 25,0% – на 12 години. Девет от десет ученика смятат, че в бъдеще няма вероятност да употребява наркотици. 2,8% от учениците оценяват вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 8,2% – като неголяма.

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 3,7% са присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 2,5% от учениците са им предлагали наркотици през последната година, като те се снабдяват с тях от дилър, приятел или съученик.

Малко над половината (54,0%) от учениците от 5-7 клас в град Разград твърдят, че знаят за последствията от употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са родителите (при 33,0%), филмите (20,6%), предаванията по телевизията (20,5%), учителите и педагогическите съветници (20,2%) и интернет сайтове (18,1%). Само 7,2% отбелязват като източник на информация за наркотиците специализирани лекции и обучения.

91,8% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват наркотици. Според всеки трети ученик е достатъчна няколкократна употреба на наркотици, за да се привикне към тях. 23,6% са на мнение, че привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 1,0% смятат, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има силната воля на употребяващия, както и лечението, на което може да бъде подложен и подкрепата от близките. 35,6% от учениците са на мнение, че човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 6,3% смятат, че ако е някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях.

76,4% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 68,3% е проблем за град Разград, а за 62,2% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ на проучването