В периода ноември-декември 2022 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в град Хасково. Проучването обхвана 1022 ученици (49 паралелки) от 11 училища на територията на града.

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

1,7% от учениците в прогимназиален етап на обучение в град Хасково посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 47,1% от тях за последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, 76,5% – през последните 12 месеца, а 23,5% – преди повече от 12 месеца. Учениците отбелязват, че са употребявали най-вече марихуана, а също и амфетамини.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са посочили от „скука, за разнообразие“ (47,1% от употребявалите наркотици), „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (41,2%), „защото е модерно“ (35,3%), „защото се чувстват самотни“ (29,4%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (23,5%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (17,6%).

За 11,8% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 10 години, за по 41,2% – това се е случило на 11 и 12 години. 85,9% от учениците смятат, че в бъдеще няма вероятност да употребява наркотици, 3,4% от учениците оценяват вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 7,4% – като неголяма.

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 3,2% са присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 7,0% от учениците са им предлагали наркотици през последната година, като те по-често се снабдяват с тях от приятел или съученик, отколкото от дилър.

Близо 2/3 от учениците от 5-7 клас в град Хасково твърдят, че знаят за последствията от употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са родителите (при 33,1%), филмите (27,8%), учителите и педагогическите съветници (20,8%), предаванията по телевизията (20,6%) и интернет сайтове (17,1%). Само 3,6% отбелязват като източник на информация за наркотиците специализирани лекции и обучения.

93,1% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват наркотици. Според всеки трети ученик е достатъчна няколкократна употреба на наркотици, за да се привикне към тях. 16,1% са на мнение, че привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 2,3% смятат, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да бъде подложен и подкрепата от близките. 38,6% от учениците са на мнение, че човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 4,0% смятат, че ако е някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях.

78,3% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 69,9% е проблем за град Хасково, а за 72,5% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ на проучването