В периода октомври-ноември 2023 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в област Ловеч. Проучването обхвана 1012 ученици (47 паралелки) от 8 училища на територията на град Ловеч и едно училище от град Тетевен.

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

2,2% от учениците в прогимназиален етап на обучение в област Ловеч посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 31,8% от употребявалите за последно са го правили през последните 30 дни, а 45,5% – през последните 12 месеца преди проучването. Учениците отбелязват, че са употребявали най-вече марихуана, а също и амфетамини и метамфетамини. 0,89% от анкетираните ученици посочват, че са употребявали райски газ.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са посочили „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (59,1% от употребявалите), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (40,9%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (31,8%), „защото е модерно“ (31,8%).

За 9,0% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала под 10 годишна възраст. Средната възраст на първа употреба от учениците е 11,1 години. 22,7% от употребявалите наркотици ученици не посочват на каква възраст са го направили за първи път.

86,7% от учениците смятат, че в бъдеще няма вероятност да употребява наркотици. 4,7% от тях оценяват вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 8,6% – като не голяма.

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 8,5% са присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 8,9% от учениците са им предлагали наркотици през последната година, като те по-често се снабдяват с тях от приятел или съученик, отколкото от дилър.

Близо 2/3 (65,8%) от учениците от 5-7 клас в област Ловеч твърдят, че знаят за последствията от употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са родителите (при 53,3%), учителите и педагогическите съветници (48,3%), филмите (45,2%), предаванията по телевизията (37,5%), разкази на приятели и познати (33,3%) и интернет (31,4%). Само 11,9% отбелязват като източник на информация за наркотиците специализирани лекции и обучения.

89,2% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват наркотици. Според всеки трети ученик е достатъчна няколкократна употреба на наркотици, за да се привикне към тях. 21,2% са на мнение, че привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 1,2% смятат, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да бъде подложен и подкрепата от близките. Всеки трети ученик е на мнение, че човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 7,1% смятат, че ако е някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях.

Ако разберат, че техен приятел употребява наркотици, 57,2% от учениците, на първо място биха говорили с него. Освен това те биха говорили с близките му (39,4%), биха го насочили към специалисти (28,7%) или говорили с учител или училищен психолог (18,7%). 27,2% ще му кажат, че ако иска да са приятели, трябва да спре да употребява наркотици. 11,9% от учениците не биха направили нищо, ако разберат, че техен приятел употребява наркотици.

77,2% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 71,6% е проблем за града им, а за 67,7% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ на проучването