В периода октомври-ноември 2023 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в град Търговище. Проучването обхвана 1024 ученици (49 паралелки) от 8 училища на територията на града.

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

2,0% от учениците в прогимназиален етап на обучение в град Търговище посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 35,0% от употребявалите за последно са го правили през последните 30 дни, а 65,0% – през последните 12 месеца преди проучването. Учениците отбелязват, че са употребявали най-вече марихуана, а също и амфетамини и метамфетамини. 0,78% от анкетираните ученици посочват, че са употребявали райски газ.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са посочили „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (45,0% от употребявалите), „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (30,0%), „от скука, за разнообразие“ (30,0%), „защото е модерно“ (25,0%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (25,0%), „защото се чувстват самотни“ (15,0%).

За 15,0% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 9 години, за по 10,0% – това се е случило на 10, 11, 12 и 13 години. Средната възраст на първа употреба на наркотици от учениците е 11,2 години. 40,0% от употребявалите наркотици ученици не посочват на каква възраст са го направили за първи път.

84,0% от учениците смятат, че в бъдеще няма вероятност да употребява наркотици. 4,5% от тях оценяват вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 11,5% – като не голяма.

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 6,9% са присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 4,0% от учениците са им предлагали наркотици през последната година, като те по-често се снабдяват с тях от приятел или съученик, отколкото от дилър.

Малко над половина (54,5%) от учениците от 5-7 клас в град Търговище твърдят, че знаят за последствията от употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са родителите (при 30,4%), учителите и педагогическите съветници (29,4%), предаванията по телевизията (21,8%), филмите (21,0%) и интернет (18,6%). Само 7,8% отбелязват като източник на информация за наркотиците специализирани лекции и обучения.

95,0% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват наркотици. Според всеки трети ученик е достатъчна няколкократна употреба на наркотици, за да се привикне към тях. 22,7% са на мнение, че привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 1,7% смятат, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да бъде подложен и подкрепата от близките. 39,6% от учениците са на мнение, че човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 6,9% смятат, че ако е някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях.

Ако разберат, че техен приятел употребява наркотици, близо 2/3 от учениците, на първо място биха говорили с него. Освен това те биха говорили с близките му (39,7%), биха го насочили към специалисти (33,5%) или говорили с учител или училищен психолог (24,3%). 27,0% ще му кажат, че ако иска да са приятели, трябва да спре да употребява наркотици. 10,6% от учениците не биха направили нищо, ако разберат, че техен приятел употребява наркотици.

82,4% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 73,3% е проблем за град Търговище, а за 75,1% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ на проучването